SVE VRSTE TERAPIJA I LEČENJA NA JEDNOM MESTU

U okviru Fizio Vitalisa metodološki koncept rada sa pacijentima bazira se na multidisciplinarnosti, primeni različith metodoloških pristupa sa jednim ciljem – sto brži i efikasniji oporavak pacijenata.

POGLEDAJ VIŠE
Fizioterapeut pomaze starijim osobama
USLUGE

FIZIKALNA TERPAIJA

Ultrazvuk

Ultrazvučna terpaija

Ova vrsta terapije deluje u vidu dubinske mikro masaže tkiva poboljšavajući cirkulaciju, bolju resorpciju edema, ima lako analgetsko dejstvo, reguliše spazam mišića, poboljšava trofiku mišića. Terapija je indikovana ukoliko imate problema sa sledećim stanjima: Mišićni spazam, bolovi u vratu, leđima. Distenzija, fibroza, hematoma, edema. Kontraktura. Spondilotičnih promena kičmenog stuba.Degenerativne promene zglobova (koksartroza, gonartroza).Razni oblici sportskih povreda.Terapija ultrazvukom je prijatna, opuštajuća, neinvazivna metoda. Na tretirani deo tela nanosi se gel i sondom ultrazvuka se laganim kružnim pokretima održava kontakt sa obolelim segmentom. Ukoliko se kombinuje sa primenom određenog leka, npr. diklofenak, kamfor, ibuprofen, tada govorimo o ultrasonoforezi. Ultrazvuk povećava propustljivost ćelijske membrane i omogućava direktnu aplikaciju leka u oboleli segmet na potpuno bezbolan način.

Magnetoterapija

Magnetna terapija

Magnetoterapija koristi energiju elektromagnetnog polja u svrhu lečenja. Terapija je bezbolna i efikasna metoda koja pospešuje regeneraciju oštećenog tkiva ubrzavajući Vaš oporavak. Terapija je indikovana kod sledećih stanja: Povrede koštano-zglobnog sistema (istegnuća, distorzije, ruptura, preloma…). Bolovi u vratu i leđima. Reumatska oboljenja, degenerativne promene na zglobovima (artroza, reumatoidni artritis…). Postoperativna stanja, brže zarastanje rana, preloma, kontraktura, loše periferne cirkulacije, dekubitusa… Svoje dejstvo ovaj oblik terapije ispoljava pospešujući regeneraciju tkiva kroz poboljšanje cirkulacije, bolju ishranu tkiva i njegovu snadbevenost kiseonikom. Ima antiedematozno dejstvo (smanjuje otok), antiinflamatorno (deluje protiv zapaljenski) i analgetsko koje se ogleda u smanjenju bola. Kontraindikovana je primena kod dece, trudnica, febrilnih stanja, maligniteta, tuberkuloze, pejsmejkera i drugih električnih uredjaja.

Laseroterapija

Laseroterapija

Terapija laserom je još jedan oblik fizikalne terapije koji je potpuno bezbolan. Primenjuje se u lečenju bolnih stanja, povreda, preloma, rana i ulceracija na koži, neuroloških oboljenja. Predstavlja oblik laserske akupunkure na određenim tačkama na telu. Svetlosni snop prodire u tkivo ljudskog tela i ispoljava svoje dejstvo kao analgetsko, antiinflamatorno, regenerativno i reparativno (biostimulativno). Kontraindikovana je primena kod trudnoće, tromboza krvnih sudova, zapaljenja vena, malignih oboljenja, krvarenja i stanja sklonih krvarenju. U našoj Ambulanti Fizio Vitalis, na raspolaganju Vam je savremen laser niskog intenziteta (LLLT). Svetlosno zračenje lasera je oblik energije jasno definisanih karakteristika.

Elektroterapija

Elektroterapija

Terapijska primena struja različitih modaliteta predstavlja elektroterapiju. Efekat dejstva struja je širenje (vazodilatacija) krvnih sudova cime se poboljšava cirkulacija krvi i limfe, pospešuje se resorpcija edema, bolja je trofika tkiva. Zapaljenski procesi se ublažavaju čime se otklanjaju glavni faktori koji dovode do pojave bola. U terapijske svrhe, u našoj ambulanti Fizio Vitalis, najčešće korišćeni oblici struja su Tens i interferentne struje, pa će one biti bliže objašnjene.

Tens

TENS

Transkutana Elektro Nervna Stimulacija je tehnika draženja perifernih nervnih završetaka impulsima naizmenične struje. Prema teoriji bola, draženje strujom izaziva aktivaciju debelih aferentnih vlakana, što za posledicu ima smanjenje bola. Osim primene TENS-a u analgeziji, ova tehnika se koristi za elektroakupunkturu i lečenje mišićnih atrofija. Kontraindikacije za primenu TENSa skoro da ne postoje. TENS ne smeju da koriste osobe sa pejsmejkerom i drugim električnim uređajima ugrađenim u telo, kao ni pacijenti koji boluju od od epilepsije i srčanih aritmija. Elektrode za primenu TENSa ne bi trebalo postavljati u predelu karotidnog sinusa, gravidne materice, na oštećenu kožu i u blizini usta i oka.

Compex

Compex

Compex aparati, savremeni i efikasni aparati svetski poznatog švajcarskog proizvođača, predstavljaju vodeći način eletrostimulacije mišića kako u profesionalnom sportu tako i u zdravstvenoj rehabilitaciji. Terapija Compex-om obezbeđuje efikasniji trening, brzu mišićnu regeneraciju, izgradnju i oblikovanje mišića, sprečavanje atrofije nakon povrede, razmekšavanje ožiljnog tkiva (fibroza), bržu sportsku i zdravstvenu rehabilitaciju. Compex eletrostimulacija postiže se stimulacijom nervnih završetaka električnim impulsima koji se prenose preko elektroda. Električni impuls generisan u Compex aparatima odlikuje visok kvalitet, sigurnost, komfor, delotvornost, a obezbeđuje stimulaciju mišića na svim delovima tela. U našoj ambulanti Fizio Vitalis na raspolaganju su Vam Sport Elite model namenjen širokom spektru stanja, sportskih, estetskih i zdravstvenih, kao i SP 8.0 Wireless koji Vam obezbeđuje dodatku udobnost tretmana i treninga sa bežičnim transmiterima električnog impulsa.

Tecar

Tecar terapija

Tekar terapija spada u najsavremenije medicinske procedure iz oblasti termoterapije. Ova metoda zasniva se na primeni visokofekventnih struja tkz. radiotalasa koji dubinski prodiru u tkivo, pretvaraju se u toplotu i koristeci prirodne potencijale oporavka tkiva ubrzavanju njihovu regeneraciju. Uz tekar terapiju postižemo bolju cirkulaciju, bolje dopremanje hranljivih materija, obogaćivanje tkiva kiseonikom, eliminaciju štetnih produkata metabolizma, zapaljenskih agenasa što su sve faktori koji ce Vaš oporavak učiniti brzim i kraćim. Ukoliko: osećate bol u vratu, imate ukočenost u leđima, imate problema sa reumatskim tegobama kao sto su artroza kolena ili kuka,

Shockwave terapija

Shockwave terapija

Savremena terapija udarnim radijalnim talasima dostupna je svim klijentima ambulante Fizio Vitalis. Shockwave je moderan i visoko efektivan metod lečenja povreda i bolova. Radijalni shockwave talasi nude neinvazivno rešenje za probleme sa vezivnim tkivom, probleme sa tetivama, različite patologije mekog tkiva i kod pojave kalcifikacije. Razlozi zbog kojih je primena radijalne shockwave terpije u rehabilitacionom procesu pacijenata značajna je i to što dolazi do smanjenja bola, ubrzavanja metabolizma, revaskularizacije tkiva, i normalizacije mišićnog tonusa. Shockwave terapija se koristi u raznim oblastima: ortopedija, fizioterapija, sportska medicina, urologija. Glavne prednosti su brzo ublažavanje bola i povratak mobilnosti. S obzirom da se radi o nehirurškoj terapiji koja ne zahteva proizvode za ublažavanje bola, idealna je terapija za brzi oporavak i lečenje različitih indikacija koje izazivaju akutne i hronične bolove. Ovaj oblik terapije spada u konzervativne metode lečenja jer neoštećuje integritet kože, a efekat je radikalan jer je u stanju da razbije kalcifikat u mekim strukturama (tetivama) ramenog zgloba (PAHS), teniskog lakta, uklanja trn u peti, kao i kalcifikate u kolenima i kukovima.

Shockwave terapija

Presoterapija

Limfna drenaža je nezamenljiva terapeutska procedura kojom se poboljšava venska cirkulacija, protok limfe i detoksikacija organizma. Ova metoda doprinosi boljoj ishrani i regeneraciji tkiva, otklanjanju viška tečnosti i jačanju imunološkog sistema organizma. U savremenoj primeni, pored manuelne tehnike, sve više i sve efektnije se primenjuje i aparaturna tehnika limfne drenaže korišćenjem specijalno dizajniranih aparata. Najčešće primenjivani oblik aparaturne limfne drenaže je presoterapija. U ambulanti Fizio Vitalis za vas smo obezbedili jedan od najsavremenijih aparata ovog tipa. Princip rada ovog aparata zasniva se na zatvorenom sistemu u vidu manžetni, koje se u toku aplikacije ritmično napumpavaju i vrše pritisak na kožu i tkivo ispod nje. Tokom terapije manžetne se napumpavaju vazduhom sukcesivno, prema utvrđenom, definisanom i vođenom redosledu, uvek prvo one postavljene na udaljene (distalne) segmente tela, pa redom prema središtu tela, prateći pružanje venskih i limfnih sudova. Segmentno povećanje i smanjenje pritiska od periferije ka centru ubrzava vensku i limfnu drenažu i stimulisanje cirkulacije limfe.

Shockwave terapija

Spinalna trakcija

Spinalna trakcija je mehanička procedura koja se primenjuje na određene delove kičmenog stuba, kao terapijska metoda.Spinalna trakcija se radi uz pomoć aparata koji omogućava trakciju i mobilizaciju kičmenih pršljenova, skeletnih mišića i ligamenata. Trakcija ili istezanje, se nekada uglavnom koristilo u lečenju preloma i iščašenja ili deformiteta u području kičme. Nju koriste i spec. ortopedi u svom radu, recimo kod traumatskog iščašenja zgloba kuka, kao kontinuirano istezanje, koriste je zatim kod preloma recimo butne kosti sa dislokacijom, kada se istezanjem polomljenih fragmenata kostiju – istezanjem odnosno trakcijom, ti fragmenti vraćaju u fiziološki položaj. Međutim, kada pričamo o istezanju, trakciji kičme, ili spinalnoj dekompresiji, moramo znati da je bilo pokušaja još iz vremena Hipokrata, da se korišćenjem različitih formi istezanja pacijent oslobodi bola u kičmi. Od tog vremena pa do pre 25 godina u literaturi nalazimo različite vidove spinalne trakcije, međutim ta literatura je uglavnom nekompletna, kako u opisu tehnike, u smislu njenog trajanja, sile ili snage koja se pri tom istezanju koristila i upravo ova razmimoilaženja dovela su do zabune i smanjila interes za korišćenje spinalne trakcije kao vida terapije. Tek poslednjih 25 godina poraslo je interesovanje za korišćenje trakcije, tražena su i nađena nova rešenja, konstruisani su novi, moderni aparati, tako da se “istezanje kičme” uz ostale fizikalne procedure danas koristi kao efektivni način lečenja. Postoji više tipova spinalne trakcije, ona može biti kontinuirana ili intermitentna, dok prema položaju tela može biti horizontalna, vertikalna, a može se izvoditi i u vodi. Trakcija može biti kontinuirana i obično se aplikuje više časova, može se raditi i ručno, doduše ređe u praksi ali u literaturi se pominje i autotrakcija koju pacijent izvodi na trakcijskoj klupi. Kao vid trakcije, postoji zatim i gravitaciona trakcija pri kojoj se uz korišćenje specijalnih traka pacijent dovodi u obrnutu poziciju, visi na glavi, visi izložen dejstvu gravitacije koja i predstavlja silu istezanja. Trakcija se može izvoditi i u vodi, i to obično u toploj vodi, gde pored efekta istezanja imamo i koristan efekat toplote koja relaksira muskulaturu.

Shockwave terapija

Dry needling

Dry Needling ili suva punkcija je relativno nova metoda za tretiranje bolnih sindroma mišića. Terapiju sprovode obučeni fizioterapeuti i lekari u rešavanju bolnih sindroma triger tačaka mišića i eliminaciju bola. Slično akupunkturi, uključuje postavljanje odnosno ubadanje tankih igala kako bi se stimulisali zaceljujući procesi mekih tkiva poput mišićnih „triger tačaka“, fascija mišića, tetiva, ligamenata i slično i rezultuje smanjenjem i uklanjanjem bola i vraćenje normalne funkcije. Istraživanja pokazuju da Dry Needling umanjuje napetost mišića, vraća biohemijske procese mišića u normalu, normalizuje bioelektričku disfunkciju motornih neurona koji inervišu mišić i ubrzava proces oporavka. Kod primene Dry Needling tehnike, koriste se tanke igle i većina pacijenata ne oseti penetraciju igle pod kožu. Zdrav i funkcionalan mišić takođe najčešće ne reaguje na postavljanje igle, dok mišić kojem je funkcija narušena obično reaguje i moguće je osetiti grč ili trzanje mišića. Pacijenti takođe mogu osetiti prilikom postavljanja igle isti bol koji inače imaju u oštećenom mišiću. To takođe pomaže da se postavi pravilna dijagnoza i uzrok bola u mišićima. Prilikom Dry Needling terapije pacijenti brzo prepoznaju ovakve senzacije i ne reaguju na njih pošto one vode do uklanjanja bola i neprijatnosti i vraćanja mišića u normalnu funkciju Šta je „Triger tačka“ Miofascijalna triger tačka je hiper iritabilna tačka skeletnog mišića povezana sa p takozvanim hipersenzitivnim „čvorom“ . Na tim čvorovima se obično pojavljuje bol i moguće je predvideti obrazac kako se bol širi. Na koja stanja se primenjuje Dry Needling? Različita bolna stanja i problemi sa skeletnim mišićima mogu imati koristi od primene Dry needling terapije, poput: - Bola u vratu - Bola u leđima - Tendinitis - Spazam mišića - Išijas - Istegnuća mišića - Fibromijalgija - Teniski lakat - Oštećenja usled preteranog napora

USLUGE

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija

Funkcionalni treninzi

Vežbe za jačanje muskulature putem kineziterapije imaju isti cilj kao i vežbe koje izvodi zdrava osoba (sport i rekreacija), a kineziterapija koristi se kada momentalno pacijent ne može lako ili potpuno da koristi određene mišiće.

Lecenje skolioze i kifoze, Schroth metoda

Schroth terapija

Schroth metod je razvila 1920. godine Katarina Schroth, čiji je uspeh u lečenju sopstvene skolioze privukao pažnju nemačkih stručnjaka. Krajem tridesetih godina prošlog veka ovaj metod je bio priznat za najbolji konzervativni tretman skolioza u Nemačkoj. Nakon što je metod dalje razvijen i usavršen, 1960. godine u mestu Bad Sobernheim u Nemačkoj otvara se Klinika "Asklepios Katharina-Schroth", koja danas može da primi 200 pacijenata. Schroth metod je postao standard nehirurške terapije skolioza u Nemačkoj. Ovaj metod trenutno u Nemačkoj podržava državni sistem zdravstvenog osiguranja i nemački ortopedi hirurzi rutinski upućuju pacijente sa skoliozom na terapiju Schroth vežbama. Schroth metod tretira sve aspekte trodimenzionalnog deformiteta. Vežbe se prilagođavaju konkretnom tipu krivine koju pacijent ima. Dakle, ne postoji šablon, već je potrebno da fizioterapeut, na osnovu prethodno stečenog znanja i iskustva, a u zavisnosti od potreba pacijenta, osmisli vežbe. Genijalno zapažanje Katarine Schroth bilo je to što je uočila da kod skolioze nije problem u mišicima tj. u mišićnom disbalansu koji bi se mogao korigovati jačanjem ili istezanjem, već da skolioza ima veze sa telesnim volumenom i mehanizmom disanja. Tako je Katarina Schroth bila prva koja je u fizioterapiju skolioza uvela rotaciono disanje. Ono uz prethodno postignutu auto-elongaciju trupa i korekciju u frontalnoj ravni dovodi do detorzije delova trupa. Još jedna bitna karakteristika ove metode je i to da se jačanje muskulature nikada ne radi izolovano, po grupama mišića (recimo prvo trbušnjaci, pa leđni mišići i sl.) jer je u tom slučaju nemoguće postići maksimalnu korekciju deformiteta. Dakle, cilj je prvo postići što bolju korekciju, pa tek onda aktivirati muskulaturu i na taj način, održavajući korekciju, stabilizovati stanje mišićnom tenzijom. Vežbama se takođe postiže i promena posturalne šeme u mozgu. Naime, pacijent sa skoliozom se lepo oseća u svom skoliotičnom položaju, dok mu je nelagodno da zadržava korektivni položaj. Cilj Schroth metode je da pacijent postane svestan i sposoban da prepozna skoliotično držanje i da čak počne nelagodno da se oseća bez korekcije, te da je održava tokom dana i van perioda kada radi vežbe.

Povecanje obima pokreta

Korektivna gimnastika

Kineziterapija se koristi da se poveća obim pokreta i mišićna snaga. Ukoliko pokret, kao sastavni deo svakodnevnog života, postane bolan, ograničen i teško se izvodi, procedure koje ulaze u sastav kineziterapije se koriste da se on razloži na osnovne segmente.

Rehabilitacija

Rehabilitacija

Kineziterapija je metoda koja se primenjuje u gotovo svim granama medicine, treba i mora biti integrisana u rehabilitaciji širokog spektra stanja već na samom njihovom početku.

Rehabilitacija

Žensko zdravlje - dijastaza

Lečenje dijastaze prvo koristi konzervativni pristup, odnosno specifične vežbe za trbušne mišiće. One pomažu u održavanju tonusa, snage i kontrole trbušnih mišića, što posledično smanjuje dijastazu.

USLUGE

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Ortoped

Spec. Ortopedije

Ortopedija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti, deformiteta i funkcionalnim problemima skeletnog sistema i povezanih struktura, kao što su zglobovi, mišići i ligamenti.

Radiolog

Spec. Radiologije

Radiologija je deo medicine koja koristi neinvazivno snimanje unutrašnjosti organa radi otkrivanja bolesti i povreda sa ciljem blagovremenog lečenja. Primenjuje se kako u dijagnostici određenih indikacija tako i u prevenciji bolesti unutrašnjih organa.

Fizijatar

Spec. Fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda.

Fizioterapeut

Fizioterapeut

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povredjenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola te sprečavanju i ublažavanju trajnih posledica bolesti i povreda.

USLUGE

RELAX

Masaza

Masaže

U našem centru nudimo Vam pažljivo odabrane tehnike masaže, koje izvode stručni terapeuti. Vratite telu svežinu kakvu zaslužuje. Zakažite svoj termin već danas.

Sauna

Sauna

Sauna je namenjena opuštanju organizma, jačanju imunog sistema i zdravstvenog stanja uopšte. Boravkom u saunama prostorijama sa visokom temperaturom vazduha i vlažnošću dolazi do otvaranja pora, izbacivanje velike količine znoja, pojačane cirkulacije krvi.