Kineziterapija

Pokretom do zdravlja!

Pored fizikalne terapije primena kineziterapije čini osnovu savremene medicinske rehabilitacije.
Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom, odnosno primenom određenih vežbi. U zavisnosti od stanja i efekata koje želimo da postignemo primenjujemo različite oblike vežbi. Kineziterapijske vežbe mogu biti usmerene na očuvanje obima pokreta, zatim na očuvanje i jačanje mišićne snage, ili očuvanje i poboljšanje mišićne izdržljivosti. Vežbe obima pokreta podrazumevaju “razmrdavanje” svakog zgloba, tako što se zglob provodi kroz pokret da može sve da izvede postepeno do istezanja. Stručni terapeut pokret izvodi posvećujući svoju pažnju svakom zglobu pojedinačno, bez bespotrebnog napora i provociranja bola kod pacijenta.

Prvi koraci kineziterapije

Prvi zapisi o značaju fizičke aktivnosti za dobrobit ljudskog zdravlja javljaju se jos 2700 godine p.n.e. u knjizi autora Kong-Fu u kojoj se ističu elementi terapijske gimnastike i njenog značaja na organizam.
Stari Hindusi opisali su čak 840 vežbi, verovali su da disanje utiče na razvoj duha.
Ocem kineziterapije smatra se Aristotel koji je putem geometrijske analize pokreta izučavao akciju muskulature.

Ciljevi kineziterapije

Kao što smo rekli, kineziterapija je terapija pokretom, tačnije medicinska disciplina u sklopu zdravstvene rehabilitacije koja koristi pokret u svrhu lečenja povređenih ili obolelih.
Osnovni cilj terapije je da se ojaca oslabljena mišićno-zglobna struktura, obezbedi visok nivo prokrvljenosti kako bi mišići i ostala tkiva imala dovoljno kiseonika i hranljivih materija, a sve u svrhu postizanja optimalnog funkcionisanja lokomotornog aparata.
Kako bismo ove ciljeve postigli neophodna je stručna evaluacija lokomotornog sistema. U našoj ustanovi Fizio Vitalis obučeni terapeut će maksimalno iskoristiti sve potencijale tretiranog pacijenta, i uz pažljivo kreiran individualni plan rehabilitacije stremiti ka optimalnom oporavku lokomotornog aparata.

Šta nam kineziterapija pruža?

Terapijski efekti koje kineziterapijom težimo da postignemo su:

 • Povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • Povećanje mišićne snage i elastičnosti
 • Poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, nervnog sistem i organa za varenje
 • Poboljšanje cirkulacije, ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini
 • Stvaranje pravilne šeme pokreta

Kada se primenjuje kineziterapija?

Kineziterapija je metoda koja se primenjuje u gotovo svim granama medicine, treba i mora biti integrisana u rehabilitaciji širokog spektra stanja već na samom njihovom početku. U našem zdravstvenom sistemu njena primena je vrlo često zanemarena i ako joj je značaj neosporan. Kratko ćemo se osvrnuti na stanja kod kojih ovaj oblik lečenja najčešće pronalazi primenu.

Traumatologija

 • Nakon preloma
 • Nakon povrede mekih tkiva

Ortopedija

 • Konzervativno lečenje poremećaja okoštavanja
 • Konzervativno lečenje kontraktura
 • Konzervativno lečenje deformiteta kičmenog stuba
 • Neurohirurgija
 • Posle kranio-cerebralnih povreda
 • Posle operativnog lečenja diskus hernije

Kardiologija

 • Prevencija koronarne insuficijencije
 • Stanja posle infarkta miokarda

Opšta hirurgija

 • Podizanje opšte kondicije tokom pre-operativnih priprema
 • Podizanje opšte kondicije posle hiruških intervencija

Plastična hirurgija

 • Posle plastičnih operacija na koži, tetivama, ili na drugim mekim tkivima

Neurologija

 • Periferne oduzetosti u fazi paralize i fazi regeneracije živaca
 • Centralne oduzetosti i usled cerebro-vaskularnog oštećenja

Reumatologija

 • Degenerativni, zapaljenski i vanzglobni reumatizam

Akušerstvo

 • Psiho-fizička priprema za bezbolan porođaj
 • Posle porođaja

Pulmologija

 • Hronična nespecifična oboljenja

Kineziterapija svoju primenu najčešće pronalazi u tretmanu ortopedskih, neuroloških i reumatskih stanja, kao i u tretiranju skolioze, kifoze, ravnih stopala. Savremeni način zivota i izazovi koje se stavljaju pred čoveka utiču na to da interesovanje za kineziterapiju bude problemi vezani za kičmeni stub, ramena i kolena. Iz tog razloga, svesni problema sa kojima se većina ljudi nosi, u Fizio Vitalis centru poseban akcenat smo stavili na usavršavanju rešenja problema ovog tipa.
Koliko je ovaj način lečenja značajan za kičmeni stub i kosti govori i to što ima ulogu u prevenciji osteoporoze i hroničnih problema u vratnoj i lumbalnoj kičmi koji nastaju usled nepravilnog držanja i loših navika.

Kako sprovodimo kineziterapiju?

Dva su osnova načina izvođenja kineziterapijskih vežbi i možemo ih uprošćeno svesti na aktivnu i pasivnu kineziterpiju.
Kada kažemo aktivne vežbe tada mislimo na pokret i vežbu koji se izvode voljnom mišićnom aktivnošću. Ove vežbe predstavljaju samostalnu kontrakciju mišića pacijenta, pri kojima on može samostalno da izvodi pun obim pokreta.
Ukoliko mišić nema dovoljnu snagu da izvede pun pokret i savlada silu zemljine teže tada mu se moze nadomestiti ovaj nedostatak snage pa govorimo o aktivno-potpomognutim vežbama. Ova pomoć može poticati od strane terapeuta, potpomaganje drugo, neoštećenom rukom, izvoditi se u suspenziji ili vodi.
Uključivanjem dodatnog opterećenja kako bismo stimulisali mišić dolazimo do jos jednog oblika aktivnih vežbi, a to su vezbe sa opterećenjem. Ovaj oblik vežbi primenjujemo kada želimo dodatno da opteretimo mišić i razvijemo veću mišićnu snagu i hipertrofiju.

Kada pacijent ne može da pokrene svoje mišiće, a terapeut obavlja pokrete u zglobu bez aktivacije mišića pacijenta, tada govorimo o pasivnim vežbama. I ova vrsta vežbi može biti potpomognuta, u slučaju da pacijent može delimično kontrahovati svoje mišiće ali ne i izvesti pokret kroz pun obim.
Fizio Vitalis ambulanta i njen tim svoj rad zasnivaju na holističkom principu posmatrajući pacijenta u celini. Telo, um i duh čine nerazdvojivu celinu, a svaka osoba poseduje psiho-fizičke potencijale koje treba maksimalno iskoristiti. Individualni pristup u izradi plana rehabilitacije, stručna procena, posvećenost pacijentu, rad jedan na jedan i kontinuirana edukacija naših terapeuta princip su koji daje efikasne rezultate.