Vitalis pristup

Šta očekivati od posete VITALIS timu?

  • DETALJNU ANALIZU mehanike vašeg tela.
  • Pronalaženje KLJUČNIH SLABIH tačaka tela koje su najčešće i UZROK problema
  • Na osnovu dobijenih rezultata analize, kao i sagledavanja cele vaše istorije bolesti i prateće dokumentacije, personalizujemo INDIVIDUALNI VITALIS pristup kojim želimo da na DUŽE STAZE
    postignemo rezultate i podignemo kapacitete vašeg tela na najviši mogući nivo.

VITALIS pristup

kod povreda profesionalnih sportista i rekreativaca

Sportske aktivnosti zahtevaju optimalno funkcionisanje mišićno-skeletnog sistema koga čini mnoštvo
zglobova, mišića, kostiju, ligamenata, tetiva, nerava, krvnih sudova koji moraju svi raditi u savršenoj
sinhronizaciji da bi ceo orkestar odnosno sistem funkcionisao efikasno.

Šta je optimalan pokret?

Pokret koji je ispunio svoju funkciju, kroz što manju potrošnju energije.

Jednostavnije rečeno, potrebno je da bude EFIKASAN.
Najčešće dolazi do disbalansa u jednom od kinetičkih lanaca tela, koji će zavisno od proporcije
frekvencije i intenziteta treninga sa odmorom, dovesti do lakše ili teže povrede. Bilo da želite da
sprečite ili sanirate povredu obratite se našem VITALIS timu, koji će na savremen način prići pre svega
vama, a tako i vašem problemu.

VITALIS pristup

 Kod reumatskih degenerativnih stanja

Degenerativna stanja su neizostavni deo procesa starenja. Procesi se dešavaju unutar nas samih
odnosno dolazi do procesa starenja našeg mišićno-skeletnog sistema. Kao što sa godinama kosa postaje seda, krhka, ređa, koža postaje suva, manje elastična i naborana.